zondag 27 mei 2018

Your mistakes...

Of course it was the hummingbird that was the first thing I saw when this new set 'Life is beautiful' was released over at Visible Image, but it was that circle that kept drawing my attention to it. So for today's project I have inked it up and I combined it with some beautiful words.
No difficult techniques, just having a play with my bister and some coloring but that's all these stamps need ^.^
I had my camera rolling and I have it low speed so you can see the magic happen with the bister ^.^

Natuurlijk sprong de hummingbird meteen in het oog toen ik deze stempelset de eerste keer zag. Alleen was het wel de cirkel die mijn aandacht bleef trekken. Dus werd hij van inkt voorzien voor het project van vandaag en werd hij gecombineerd met prachtige woorden.
Geen moeilijke technieken, gewoon wat spelen met bister en wat inkleuren maar deze stempels hebben niet meer nodig volgens mij.
Ik had de camera terug aan staan en ik laat alles iets trager dan normaal zien zodat jullie goed zien hoe de bister reageert ^.^ Veel plezier!Mistakes do not define you... 
Mistakes are proof that you tried and turn into learning moments 
to have you grow to become even more beautiful than you already are.
Love, Veerle.

Fouten omschrijven niet wie je bent...
Fouten zijn het bewijs dat je geprobeerd hebt en worden momenten waaruit je leert 
om nog mooier te worden dan je nu al bent. 
Liefs, Veerle


VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on


Used stamps
 Life is beautiful
Voices in your head

zondag 20 mei 2018

Grow...

It's Sunday so that means I get to share some Visible Image inspiration again today. For today's project I had some fun with the Baby bloom stencil and yes, I looked at it the same way as I looked at the 'Bloom and grow' stamp set RIGHT HERE  A beautiful stencil with a beautiful flower that can easily be used on itself.
I used some texture paste through the stencil to have my little flower raised on my project and then colored it in using my DIY Inktense travelset and some regular watercolors.

Het is zondag wat wil zeggen dat ik terug wat Visible Image inspiratie met jullie kan delen. Voor mijn project vandaag ging ik aan de slag met het Baby bloom stencil en inderdaad, ik had een gelijkaardig idee als toen ik aan de slag ging met de 'Bloom and grow' stempel set voor DIT PROJECT. Ook dit is een stencil met een hele mooie bloem die heel makkelijk op zichzelf kan gebruikt worden.
Ik heb voor dit project wat texture pasta door het stencil aangebracht om mijn bloem wat verhoogd op mijn project te krijgen en daarna kleurde ik het met mijn DIY Inktense travelset aangevuld met wat gewone aquarelverf.


And of course what better word than 'grow' for this project from the set 'Into the woods'. You can see it has lines around it but I wanted to stamp it inside a home rusted paper clip. So I stamped it without the lines and there is a very easy trick to do so which I show you in the video in THIS BLOGPOST

En welk woord past natuurlijk beter voor dit project dan 'grow' uit de Into the woods set. Je kan zien dat dit origineel lijnen heeft  maar ik wilde het in een zelf geroeste paperclip stempelen. Dus heb ik het zonder de lijnen gestempeld en dat is super makkelijk met een trukje dat ik je laat zien in de video in  DEZE BLOGPOSTI've got this feeling I'll be using this flower more than once ^.^

Ik heb het stille vermoeden dat ik deze bloem nog wel vaker ga gebruiken ^.^
VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on


Used stamps-stencil

Into the woods

zondag 13 mei 2018

Smile...

Sometimes I start thinking and looking at the world around us. And to many times I notice all the demands we need to fulfill. It all needs to go faster, it needs to be better.  And strangely enough we feel the need we have to meet up with them. We can't stay behind, we have to meet to the high standards others set for us. And without knowing we let them take away beautiful parts of us, parts that make us US.
With this in mind I had a play with one of the beautiful new released words and stencils. Very easy, and CAS but I had the camera running anyway.

Soms durf ik wel eens kritisch rond me heen kijken naar de wereld. En veel te vaak merk je dan welke eisen we eigenlijk opgelegd krijgen. Het moet allemaal sneller en het moet steeds beter. Gek genoeg gaan we er ook zomaar in mee. We kunnen immers niet achterblijven, we zullen die standaards halen.  En zonder dat we het weten laten we vaak prachtige delen van onszelf wegnemen, delen die ons onszelf maken.
Met dit gevoel in gedachten ging ik aan de slag met één van de mooie nieuwe woorden en een nieuw stencil dat Visible image uitbracht.  Heel makkelijk en CAS maar ik had de camera toch aanstaan...


Don't let anyone take away your color. Smile your beautiful smile... 

Laat niemand je kleur wegnemen. Lach je eigen prachtige glimlach...VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamp - stencil

zondag 6 mei 2018

Into the woods...

Did you already see the new release Visible Image shared and is available Mai 11th?  If not, you are missing out on beautiful sets and stencils.  You get the whole deal: great designs and words that give you the chance to tell your story. 
I love playing with their words. They are perfect on their own but they also give you a chance to put parts of them together and make whole new sets of words. So versatile and they never lose their strength. On my first project you can see how I brought two different sentences together to make a new one. I have put it on a card here but I can already tell you that I have other plans for this one... for this whole card as a matter of fact ^.^ but I need to go and have myself a bit more paper first.

Zagen jullie de nieuwe stempels en stencils al die Visible Image uit brengt op 11 mei? Als jullie ze nog niet zagen dan hebben jullie iets gemist. Het is het hele pakket: prachtige ontwerpen en woorden die je de kans geven om je verhaal te vertellen.
Het is geen geheim dat ik van hun woorden hou. Ze zijn perfect op zichzelf maar door ze te combineren, of delen samen te brengen, maak je zelf opnieuw een heleboel nieuwe heel bruikbare woorden. Op mijn eerste project  kan je zien hoe ik twee verschillende zinnen bewerkte om een nieuwe te maken. Ik gebruikte het hier op een kaart maar ik kan nu al zeggen dat ik een ander plan heb met deze... voor dit complete kaartje zelfs ^.^ Maar ik moet eerst wat extra papier bijhalen.


And then there's that tree... and those two other tree scenes... and those owls. What can I say other than they are just perfect and they speak to me. So many ideas and I only started stamping them separately, even though they match together so great to make beautiful scenes. 
But look at it, just one of the stamps and yet a great silhouette of the woods. 
And yes, there are words in the set too... 

En dan heb je de boom... en de twee silhouetten...en de uilen. Zoveel ideeën en ik heb ze nu enkel apart gebruikt. En dat terwijl ze perfect bij elkaar passen  om prachtige scenes op te bouwen.
Maar ook al gebruikte ik slechts één stempel, toch heb je een perfect silhouette van het bos.
En ja hoor, er zitten ook woorden in deze set.


So don't hesitate to go and check out the new releases. I'm pretty sure you will get as enthusiastic as I am when you see them ^.^

Benieuwd naar de nieuwe release... ga alles zeker eens bekijken. Ik ben er van overtuigd dat je even enthousiast als ikzelf zal zijn als je ze ziet ^.^

VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on


Used stamps
 Into the woods


Embrace

There is a new challenge starting over at the facebookgroup France Papillon and Creative Butterflies Each of the creative team members take you along and this week it's my turn to help you out with the prompt: embrace.

Er gaat een nieuwe uitdaging van start in de facebookgroep France Papillon and Creative Butterflies 
Elke week helpt iemand van ons creatief team jullie en deze week is het aan mij om jullie te begeleiden bij de uitdaging: embrace-omhels


How you can fill this in or how to look at this one... I'm telling you all about it over at France's blog RIGHT HERE.  And of course if there is any question, just give me a shout ^.^
I hope you'll come on over and join us.
Hoe je dit kan invullen of hoe je het kan bekijken... dat vertel ik op het blog van France door HIER TE KLIKKEN. En mocht je vragen hebben dan mag je natuurlijk altijd een gil geven ^.^ Ik hoop dat jullie gezellig mee komen doen.

Social media 
France Papillon: where you can find all info
France Papillon and Creative Butterflies: facebookgroup where we have a challenge each week 

zondag 29 april 2018

He lights up...

Calm...peaceful...satisfied...
Truly calm, I can't call it anything else. That's how I felt when this one was ready and finished. I know.. not much to see. Just some watercolor, 3 tiny Visible Image stamps and one fine silver line.  But that's all I needed to feel completely zen and get peace in my mind and soul.

Kalm... rustig... tevreden...
Echt diep rustig, ik kan het niet anders omschrijven. Dat is hoe ik me voelde toen dit project helemaal klaar was. Ik weet het... er is niet veel te zien. Enkel wat aquarelverf, 3 kleine stempels en een zilveren lijn. Maar dat is het enige wat ik nodig had om helemaal zen te worden. Om rust in mijn hoofd en hart te brengen.


And yes, I turned the she into he by masking of the s before inking it up.  That's because today there's one special man in my head and my heart.
I've already shown many times that those definition stamps are so versatile if you look at them a bit closer. And it's not a secret I fell for that one fine line on the Sparkle in the rain set. I'm so looking forward in seeing the lines in the new release set 'Shape it up'

En ja, ik heb van de she (zij) gewoon he (hij) gemaakt door de s af te tapen voor ik inkt aan bracht. Omdat er vandaag één speciaal iemand in mijn hoofd en hart zit.
Ik heb al vaker laten zien hoe veelzijdig de Visible Image Definition stempels zijn als je ze van dichtbij bekijkt. En dat ik gevallen ben voor dat ene fijne lijntje in de 'Sparkle in the rain set' is geen verrassing meer. Ik ben zo benieuwd naar de lijnen in de nieuwe release set 'Shape it up' VISIBLE IMAGE  (shipping worldwide):

 NEW 6 GORGEOUS SETS and 8 NEW STENCILS 
in PRE ORDER online today ^.^

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image onUsed stamps


Sparkle in the rain

vrijdag 27 april 2018

Visible Image and MISTI blog hop


So what do you get when you team up 
the beautiful stamps and stencils Visible Image designs 
with the Misti or the Most Incredible Stamp Tool Invented? 
Well you are about to find out as 28 ladies are having a play bringing these 
two wonderful companies together in this bloghop 
filled with beautiful inspiration for you.


And of course... no bloghop without prizes to win. Two lucky winners in this bloghop will win either a 50$ shopping spree over at Visible Image or a 50$ shopping spree over at My Sweet Petunia.
All you have to do to make a chance at winning one of both prices is hopping along all the inspiration, enjoy yourself and leave a comment on the blogs before midnight April 30th.
Winners will be announced Mai first at the site of Visible Image and My Sweet Petunia.


*****     *****     *****

So off to show you my project and I made something for a special person who needed a little reminder on how courageous (s)he really is. When you need the right words for you cards or projects then you are at the right place over at Visible Image as they have beautiful words to encourage anyone in need of it.
I took out 4 sets of the Visible Image stamps and my two Misti's which came in very handy for both projects I wanted to make.


The regular Misti was perfect to create the gift I had in mind... The small Misti was a great help to stamp the courageous without the lines around...How to stamp the word without the lines? Super easy and I'm happy to show you just how easy in the video tutorial together with all the steps for my photo box too.  Enjoy...I hope you loved the project and are willing to give it a try yourself. Where you find all stamps I used, and many more inspiring and heartfelt words if you would need them, can be found below.

But first of all... where to find all the inspiration of the other ladies? Here's the list of everyone taking part. You are right at the starting point here so the next lady to hop over to is Iliana Crouse
Take a cuppa because there is a lot of inspiration coming your way 💖

                              Veerle Moreels  YOU ARE HERE
My Sweet Petunia


VISIBLE IMAGE  (shipping worldwide):

 NEW 6 GORGEOUS SETS and 8 NEW STENCILS 
in PRE ORDER online today ^.^

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:De-stressed

All info on the Misti and products:

My Sweet Petunia

donderdag 26 april 2018

Not negotiable...

Today it's my turn again to share some inspiration over at France Papillon her blog and I have a tiny project for you ^.^ I had some fun with the Illusionary Artist stamps and two of France her stencils on an ATC.  How I made it is all shown in a complete step by step tutorial so you can have a go yourself.  Itchy fingers to give it a try...go check it out HERE. Have fun!

Vandaag is het mijn beurt om opnieuw wat inspiratie te delen op het blog van France Papillon en deze keer geen tag maar een klein projectje. Ik ging aan de slag met de Illusionary Artist stempels en twee stencils van France op een ATC. Hoe ik alles op bouwde laat ik zien in een volledig stappenplan op het blog zodat jullie ook zelf aan de slag kunnen. Beginnen je vingers te jeuken... je vindt alles HIER. Veel plezier!
Social media 
France Papillon: where you can find all info
France Papillon and Creative Butterflies: facebookgroup where we have a challenge each week 

zondag 22 april 2018

Love...

Hohoho...Merry...wait...what? Finally the sun is coming and snow is the last thing on my mind right now. But... I did indeed take out my Christmas stamps to make a card today ^.^ But that's only because this set is just perfect for so many more occasions then only Christmas projects.
I really wanted to make a card to send some love over to someone so the choice to use the word LOVE was obvious, now to build up the rest of the card... I just took my box of Visible Image stamps and looked at each set to find tiny elements that I could bring together. And I ended up with four of them in total for my background.

Een vrolijk Kerstf... wacht...euh? De zon heeft eindelijk zijn weg gevonden en sneeuw is echt het laatste waar ik op dit moment aan denk. Maar... ik heb wel degelijk mijn kerststempels uit de kast gehaald om mijn kaart te maken vandaag ^.^ Maar dit is natuurlijk omdat deze set gewoon ook perfect voor andere projecten dan kerstkaarten kan.
Ik wilde graag een kaartje maken om iemand gewoon wat liefde te sturen dus de keuze voor het woord LOVE was makkelijk, nu enkel nog kijken hoe ik mijn kaart verder wil aankleden. Dus nam ik mijn doos met Visible Image stempels en ging even door alle sets om te zien welke ik samen kon brengen. Ik kwam uit op 4 verschillende sets om mijn achtergrond op te bouwen.


I firmly believe you should tell anyone that you hold dear you love them. Believe me, you can stay behind alone in a blink of an eye and then it's to late. So who do you want to tell you love him or her today? What is holding you back...tomorrow is never promised.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat je eender wie je lief is regelmatig moet zeggen dat je van hun houdt. Geloof me, in één seconde kan je alleen achter blijven en dan is het te laat. Wie wil jij zeggen dat je hem of haar graag ziet? En wat houdt je tegen... morgen is je nooit beloofd.


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image onUsed stamps:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...